Sulje

Tervetuloa Kastellin sivustolle!

Valitse rakennuspaikka saadaksesi paikkakuntakohtaiset hintatiedot.

Voit vaihtaa rakennuspaikkaa myöhemmin klikkaamalla ylävalikon "Paikkakunta"-painiketta.

Hauskoja hetkiä sivuillamme!

Location select intro

Näytä hinnat ja toimitusehdot paikkakunnalle:

Valitse

Alajuoksu

Runkotolppien alle asennettava lankku, johon runkotolpat kiinnitetään. Alajuoksu eristetään perustuksista bitumihuopakaistaleella, jotta kosteus ei nouse seinärakenteisiin.

 

Alakaton verhous 

Alakatto on sisätilan katto, minkä pinta voi olla esim. kipsilevyä tai paneelia.

 

Alapohja

Talon lattiarakenne, mihin kuluu lattiapinnan alapuoliset osat (esim. betonilaatta, eristeet).

 

Aluskate

Vesikaton alle asennetaan vedenpitävä muovi, joka johtaa vesikaton läpi tiivistyneen veden riittävän pitkälle ulkoseinälinjan ulkopuolelle, suojaten siten alapuolisia rakenteita kosteudelta.

 

Antura 

Kantavan rungon tai sokkelin alle tehdään betonista tai harkoista antura, joka jakaa rakennuksen painoa laajemmalle maapohjalle.

 

Asemakaava 

Kunnanvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus, sekä ohjataan rakentamista. Siinä esitetään esim. rakennusten sijainti, mitoitus, korkeus, kerrosala, julkisivumateriaalit ja kattomuoto, Kaavaan merkitään myös tonttien tehokkuusluku. Kts. Tehokkuusluku.

 

Askelma

Portaiden vaakasuora osa, jolle astutaan. Askelman nousu on peräkkäisten  askelmapintojen välinen pystysuora etäisyys.

Askelman etenemä 

Askelman etenemä on peräkkäisten  askelmapintojen välinen vaakasuora etäisyys.

Askelman nousu

Askelman nousu on peräkkäisten  askelmapintojen välinen pystysuora etäisyys.

 

Bitumi

Maaöljystä valmistettuja tuotteita, joita käytetään rakennusten vedeneristykseen.

 

Bruttoala 

Koko rakennuksen laajuutta kuvaava ala. Mukaan lasketaan kaikkien kerrostasojen kerrostasoalat. Sekä kylmät että lämpimät huoneet lasketaan kerrostasoalaan ja näin ollen myös bruttoalaan.

 

Energialuokka

Rakennuksen energialuokka kertoo energialuokituksen ja se ilmaistaan ET-luvulla sekä kirjaimilla A – G. (kts. energiamerkki).

 

Energiamerkki

Energiamerkki A – G on värisymboli, joka kertoo rakennuksen energiankulutustason. A on energiatehokkain.

 

Energiatehokkuusluku 

Sisältää vuotuisen lämmitys-, jäähdytys- ja laitesähkön kulutuksen lämmitetyille brutto-m2:lle laskettuna Jyväskylän säätiedoilla ja korjattuna normaalivuoden lämmöntarveluvuilla.

 

Energiatodistus

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Uusille rakennuksille energiatodistuksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija ja se on pakollinen rakennuslupaa haettaessa.

 

Erkkeri

Erkkeri on ikkunallinen ulkonema talon rungossa.

Sillä luodaan vaihtelua ja ilmettä talon julkisivuun tai puutarhan puolelle. Erkkerin avulla saadaan myös lisää valoa huoneeseen kolmelta eri suunnalta. Erkkeri sijoitetaan yleensä joko olohuoneeseen tai ruokailutilaan. Erkkereitä on monenmuotoisia.

 

Hormi 

Ilman, savun tai muiden kaasujen johtamiseen tarkoitettu kanava.

 

Hulevesi

Lumen sulamisvesi tai sadevesi

 

Huoltokirja

Kiinteistökohtainen asiakirjojen kokonaisuus, jonne on koottu kiinteistön perustiedot, ylläpito-ohjeet, tehdyt huoltotoimet, korjaukset, säädöt jne.

 

Huoneala

Huoneen ala, jossa rajoina on ympäröivät seinien pinnat tai niille ajateltu jatke. Pienet välipohjan aukot lasketaan tähän mukaan, syvennys, joka on korkeudeltaan vähintään 2200 mm, kuuluu huonealaan. Hormit, kantavat ja muut kiinteät rakennusosat eivät kuulu huonealaan. Huoneen korkeuden laskiessa alle 1600 mm, seinä mielletään kulkevan sillä kohdalla, jossa huonekorkeus muuttuu 1600 mm.

 

Huoneistoala

Ala, jota rajaavat huoneistoa ympäröivät seinät, poislukien huoneiston sisällä sijaitsevat kantavat rakenteet sekä hormit ja mahdollinen tekninen tila/varasto.

 

Höyrynsulku 

Rakennusosa (esim. muovi, alumiinipaperi, kosteussulku) jonka tehtävänä on estää kosteuden/vesihöyryn tunkeutuminen lämpimältä puolelta kylmällä puolella olevaan rakenteeseen ja päinvastoin. Kosteutta muodostuu lämpötilaeroista johtuen.

 

Ilmakanava 

Myös ilmahormi eli kanava, jota myöten ilmanvaihtojärjestelmä kuljettaa ilmaa eri tiloihin

 

Ilmansulku 

Kts Höyrynsulku

 

Ilmanvaihto 

Riittävä ilmanvaihto takaa hyvän ilman laadun ja lisää asumisviihtyvyyttä. Ilmanvaihto hoidetaan nykyään yleensä koneellisesti. Ilmanvaihto on eri asia kuin ilmastointi, mikä mahdollistaa mm. jäähdytyksen.

 

Ilmastointi

Ilmastoinnilla viilennetään tai lämmitetään tulo- tai kierrätysilmaa. Myös ilmankosteuteen ja –puhtauteen voidaan vaikuttaa ilmastoinnilla. Ilmastointi on siis eri asia kuin ilmanvaihto.

 

IV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja vastaa rakennuksen ilmanvaihtotöistä. IV-työnjohtajan pätevyysvaatimuk­set ja tehtävät määritellään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A1.

 

Jiiri

Esim tiettyyn kulmaan sahatut listat tai laudat. Myös vesikaton eri suuntaisten lappeiden kohdatessa tehdään jiiri.

 

Jätevesijärjestelmä

Jätevesien siirtämiseen ja puhdistamiseen rakennettu putkiverkosto suodatus- tai puhdistuslaitteineen.

 

Kaakelilaatta

Kuivapuristettu, poltettu sisäseinien keraaminen verhouslaatta, joka on pinnaltaan lasitettu.

 

Kaavakartta

Asemakaavaa kuvaava kartta. Kts asemakaava

 

Kakkoskakkonen

Kansanomainen nimitys 50mmx50mm vahvuiselle puutavaralle (mitallistettuna 45mmx45 mm)

 

Kakkosnelonen

Kansanomainen nimitys 50mmx100mm vahvuiselle puutavaralle (mitallistettuna 45mmx95mm)

 

Kalusteet (kiintokaluste) 

Kiintokalusteilla tarkoitetaan kiinteästi asennettavia kalusteita kuten keittiökalusteet ja huonekomerot

 

Kapillaarivesi 

Hienojakoisessa maa-aineksessa kapillaarivoimat voivat imeä pohjavettä pohjavesipinnan yläpuolelle, jolloin se voi esim tiivistyä alapohjan rakenteisiin. Kapillaariveden nousua voidaan estää erilaisilla katkoilla tai käyttämällä riittävän karkeita maa-aineksia.

 

Kattofasaadi

Katolle rakennettava uloke, jolla rakennuksen julkisivuun saadaan vaihtelua ja näyttävyyttä.

 

Keraaminen laatta 

Savesta valmistettuja  ja poltettuja laattoja ovat esimerkiksi kaakeli-, klinkkeri-, keraamiset mosaiikki- ja tiililaatat.

 

Kerrosala 

Kerrosten ulkoseinien ulkopinnasta mitatut alat ja ullakon se ala, jossa sijaitsee asuin-, työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kellarikerroksesta siihen huomioidaan se ala, jossa on työhuoneita tai rakennuksen pääkäyttötarkoituksenmukaisia tiloja.

 

Kevyt väliseinä 

Huonetiloja erottava seinä, joka ei ole osa talon kantavia rakenteita.

 

Kevytsoraharkko 

Kevytsorasta, sementistä ja vedestä valmistettu muurausharkko perustusten tai esim väliseinien muuraukseen.

 

Kipsilevy 

Rakennuslevy, joka on valmistettu kipsistä ja jossa on kartonkipinta. Levy on paloturvallinen ja toimii äänieristeenäkin.

 

Kohdistus (tapetin tai maton)

Tapetissa tai lattiapinnoitteessa olevien kuvioiden liittäminen yhteen jotta kuvio säilyy yhtenäisenä. Kohdistus on otettava huomioon materiaalien mittaamisessa.

 

Koneellinen ilmanvaihto

Ilman poistaminen tai tuominen sisätilaan koneellisen puhaltimen avulla. Samassa yhteydessä ilmaa voidaan lämmittää, viilentää tai suodattaa ja ottaa lämpöä talteen.

 

Kosteudeneristys 

Materiaalikerros, joka estää kosteuden siirtymisen rakenteisiin, minne se ei kuulu.

 

KVV-työnjohtaja

KVV-työnjohtaja vastaa Kiinteistän Vesi- ja Viemäritöistä. KVV-työnjohtajan pätevyys­vaatimukset ja tehtävät määritellään Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa A1.

 

Kyllästetty puutavara

Kemiallinen kyllästys estää puutavaran lahoamisen. Jätteeksi jäänyt kyllästetty puutavara on ongelmajäte.

 

Kylmäsilta 

Heikosti eristetty kohta seinä- tai kattorakenteessa, joka johtaa ulkopuolelta kylmää sisäpuolelle. Haittana on energiahukka sekä vaarallisesti rakenteisiin tiivistyvä kosteus, joka voi aiheuttaa esim homevaurion.

 

Kytketty pientalo 

Pientalo, jossa on useampia huoneistoja kytkettynä toisiinsa joko suoraan tai esim autotallin välityksellä.

 

Käyttöullakko 

Ullakkotila, jota käytetään esim. tavaroiden säilytykseen.

 

Laakaovi

Huonetilojen välinen ovi, jossa ovilevyn kehys, täyteaine ja pintalevy on liimattu yhteen. Moderni, sileä väliovi.

 

Laasti 

Sideaineen ( esim. sementti, kalkki), hiekan ja veden seos, jota käytetään kiinnitysaineena muurauksessa ja laatoituksessa sekä  pintojen rappauksessa.

 

Laatupalaveri (Kastelli)

Kastellin kauppiaan ja Kastelli-rakentajan välinen neuvottelu, jossa sovitaan lopullinen toimistussisältö ja tarkennetaan rakentamisen aikataulut.

 

Laminaattipäällyste

Lattianpäällyste, joka on valmistettu puukuitulevystä ja jonka pinnoitteena on kulutusta kestävä laminointi ja valokuvattu kuosi. Laminaattivalikoimista löytyy sopiva pinnoite lähes kaikkiin kodin tiloihin.

 

Lapemitta

Katon mitta harjalta räystäälle.

 

Lapetikkaat

Katolle kiinnitettävät tikkaat, joita myöten esim. nuohooja pääsee turvallisesti liikkumaan savupiipulle.

 

Lastulevy

Puusta tai puumaisista lastuista valmistettu levy, jossa lastut on liitetty toisiinsa liimalla tai muulla sideaineella paineen ja lämmön avulla.

 

Liimapuu

Useammasta päällekkäisestä puulamellista liimaamalla koottu palkki, joka rakenteensa vuoksi on vääntyilemätöntä ja kantavampaa kuin yhdestä puusta sahattu palkki.

 

Liittymäsopimus

Ennen rakentamisen aloitamista on tehtävä liittymäsopimus vesi- ja sähköyhtiön kanssa. Lisäksi liittymäsopimuksia laaditaan mm. puhelin- ja viemäröintiasioissa.

 

LVI-urakka

LVI-urakoitsijan kanssa tehtävä urakkasopimus lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden putkistojen toimittamisesta ja asentamisesta.

 

Lämmitysjärjestelmä 

Järjestelmä joka huolehtii talon sisälämmityksestä ja lämpimän käyttöveden saannista. Lämmitysjärjestelmään kuuluvat yleensä kaikki lämmöntuottamiseen ja jakamiseen tarvittavat koneet, laitteet ja verkostot.

 

Lämmöneriste

Ainekerros, jota käytetään estämään lämmönsiirtymistä tilasta toiseen tai rakennuksen ulkopuolelle.

 

Maanvastainen / maanvarainen alapohja

Lattiapinnan alapuoliset rakenteet, jotka tehdään suoraan tiivistetyn täytön, kosteus- ja lämpöeristyksen päälle.

 

Mineraalivilla 

Sulasta kivi-, lasi- tai kuonamassasta kuiduttamalla valmistettu lämmöneriste.

 

Mitallistettu sahatavara

Puutavaraa, jonka mittatarkkuutta on lisätty höyläämällä.

 

Moduulitiili

Muurauksessa käytettävä tiili, jonka mitat ovat moduuliset eli 100 mm jakoiset.

 

Muurauslaasti

Kts. laasti

 

Märkätila 

Huonetila, jonka lattiat ja seinät on rakennettu siten, että ne voivat olla veden kanssa tekemisissä. Tyypillisesti pesuhuone, suihkullinen wc ja sauna.

 

Ohutrappaus

Yhdellä rappauskerralla tehty pintarappaus, jonka alta alustarakenteen (esim tiili) kuvio saa näkyä.

Osastoiva ovi

Paloa kestävä ovi, joka erottaa palo-osastot toisistaan ja täyttää asetetun paloluokan vaatimukset.

 

Paaluperustus

Rakennuksen perustamistapa, jolloin perustusten anturat joudutaan huonosti kantavilla mailla viemään paalutuksen avulla syvälle maaperään. Perustus ja alapohja rakennetaan näiden paalujen päälle.

 

Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä

Toimii ilman koneita ja toiminta perustuu siihen, että lämmin sisäilma nousee kevyempänä poistoilmakanavassa ylöspäin ja ulos rakennuksesta. Tilalle virtaa ulkoilmaa aukoista.

 

Palomuuri

Paloa kestävä seinä, joka myös tietyn ajan estää palon leviämisen seinän toiselle puolelle.

 

Parketti 

Puusta tehty lattianpäällystysmateriaali. Parkettia nimitetään rakenteensa mukaan mosaiikki-, lauta-, sauva- tai laattaparketiksi. Parketin puuaineen kulutuskerroksen paksuus on vähintään 3,5 mm.

 

Passiivitalo

Passiivitalossa ei tarvita perinteistä lämmitysjärjestelmää, koska se pysyy lämpimänä valtaosan vuodesta lämmöllä, jota syntyy kodin laitteista, ihmisistä ja osin auringosta. Lämmönjakelu hoidetaan yleensä ilmanvaihtolaitteiston avulla.

 

Perustamistapalausunto

Pohjatutkimuksen perusteella laadittava lausunto, josta ilmenee maaperän laatu ja perustamistapa perustamissyvyyksineen. Tarvitaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

 

Pilariperustus

Rakenne, jossa kantava alapohja tehdään anturoiden päältä lähtevien pilarien päälle.

 

Pintavesi

Vesi, joka on maanpinnalla tai tulee katolta (sadevedet)

 

Pohjatutkimus

Rakennuspaikalla tehtävä tutkimus, jolla selvitetään rakennuspaikan soveltuvuus rakentamiseen, maaperän terveellisyys sekä tarvittava rakennuksen perustamistapa.

 

Poltettu tiili

Pääosin savesta ja muista aineista muotoiltu ja polttamalla kovetettu tiili.

 

Precut-menetelmä

Rakentamistapa, jossa talopaketin puutavara on valmiiksi katkaistu oikeaan pituuteen. Rakentaminen tapahtuu määrämittaisista osista rakennuspaikalla.

 

Puhallettava lämmöneriste

Puhalluskonetta käyttäen asennettava eriste. Eriste voidaan valmistaa mineraalivillasta tai keräyspaperista jauhamalla tai kuiduttamalla (selluvilla).

 

Puunsuoja-aine

Aine, joka puun pintaan siveltynä tai muuten levitettynä estää puun homehtumista, sinistymistä ja lahoamista. Puunsuoja-aineissa voidaan käyttää myös väriaineita.

 

Pääpiirustukset

Pääpiirustukset sisältävät asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.

 

Pääsuunnittelija 

Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, pääsuunnittelija. Hän vastaa, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hänen pätevyytensä arvioidaan tehtävän vaativuuden mukaan. Vastaava työnjohtaja toimii usein myös pääsuunnittelijana.

 

Raakaponttilauta 

Toiselta puolelta höylätty, ponttiin (loveuksin yhteen kiinnitettävä) asennettava lauta, käytetään yleensä huopakatteen aluslaudoitukseen.

 

Rakennekosteus

Rakennusvaiheen aikana rakenteisiin tai rakennusaineisiin joutunut kosteus, joka on kuivatettava esim ennen pinnoitustöitä.

 

Rakennesuunnitelma 

Rakennesuunnitelmat sisältävät mm. lujuuslaskelmat, joissa osoitetaan kantavien rakenteiden kestävyys sekä piirustukset joissa esitetään rakenteiden mitat. Rakennesuunnitelmissa esitetään myös rakenteiden lämmön-, kosteuden- ja vedeneristykset.

 

Rakennuksen vaippa 

Rakennuksen osat (esim. ulkoseinät, katto ja lattia), jotka erottavat lämpimät tilat ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta.

 

Rakennuslupakuvat

Rakennuslupaa varten vaaditaan yleensä asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirrokset. Rakennuksesta, rakennuspaikasta ja kunnasta riippuen voidaan vaatia näiden lisäksi muitakin suunnitelmia jo rakemnnuslupavaiheessa.

 

Routa, -suojaus

Routiminen on ilmiö, jossa maassa oleva vesi jäätyy. Laajetessaan maa voi liikuttaa tai nostaa kiviä ja myös rakennusta. Routasuojauksella estetään maan jäätyminen rakennuksen ympärillä.

 

Runko 

Rakennuksen runko voi olla puuta, tiiltä tai harkkoa. Runko kannattelee rakennuksen yläpohjaa (katto+alapuoliset rakenteet) ja siirtää kuormat rakennuksen perustusten kautta maaperään.

 

Sadevesijärjestelmä

Sadevesijärjestelmä johtaa katolta valuvat sadevedet vesikourujen ja putkiston kautta joko pihakaivoon ja sieltä kunnalliseen hulevesiviemäriin. Sadevesiä ei saa johtaa rakennuksen salaojaputkistoon.

 

Sahatavara 

Yleisnimitys kaikilta sivuilta sahatulle puutavaralle

 

Sahatavara, hienosahattu 

Hienosahattu puutavara valmistetaan halkaisemalla jo kuivattua sahatavaraa, yleisimmin vannesahalla. Näin saadaan pinta, jossa esim ulkomaali pysyy hyvin.

 

Salaojitus

Rakennuksen alustan ja ympäristön kuivattamiseksi tehtävä järjestelmä, jolla vedet johdetaan kauemmas rakennuksesta.

 

Savuhormi 

Tiilistä tai muusta tulta kestävästä materiaalista tehty kanava, jota pitkin tulisijan palokaasut johdetaan ulos. Savupiippuun voi olla koottuna useampia savuhormeja ja ilmahormeja.

 

Sisätäyttö

Rakennuksen perustuksen sisäpuolelle asennettavat täyttöhiekat, jonka päälle betonilaatta valetaan.

 

Sormijatkettu sahatavara 

Sahatavaraa, joka on jatkettu pituussuunnassa  sormiliitoksin ja liimaamalla.

 

Sähköurakka

Sisältää yleensä kaikki sähkösuunnitelman mukaiset omakotitalon sähkötyöt ja tarvikkeet.

 

Talotekniikka 

Talotekniikkaan kuuluvat kaikki sähkö- ja LVI-työt (Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto) sekä myös  automaatio, tele- ja datatoiminnot.

 

Tasoite 

Seinien, lattioiden ja muiden rakennusosien tasoittamiseen tarkoitettu tuote.

 

Tehokkuusluku ( e )

Kaavaan merkitty tehokkuusluku ilmoittaa paljonko on rakennusoikeutta tontin pinta-alasta. Tehokkuusluku on kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan esim 0,30.

 

Tonttikartta

Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan mm. virallinen tonttikartta, josta löytyvät kaikki voimassa olevat asemakaavamääräykset, pinta-alatiedot, rajamitat, sekä mahdolliset rakennukset.

 

Tulisija 

Rakennusosa (esim takka, uuni, liesi), jossa poltetaan kiinteitä, nestemäisiä tai kaasumaisia aineita.

 

Tuloilma 

Ilma, joka johdetaan huonetilaan joko koneellisesti tai painovoimaisen ilmanvaihdon avulla.

 

Tuloilmakanava 

Ilmanvaihtojärjestelmän osa, jonka kautta jaetaan raitis ilma iv-koneelta asuintiloihin.

 

Tuulensuoja

Tuulta pitävä ainekerros rakennusosassa, joka estää haitallisen ilmavirtauksen ulkopuolelta sisäpuoliseen rakenteen osaan ja takaisin.

Tuulensuojalevyn on oltava riittävän tiivis, mutta kuitenkin hengittävä, jotta rakenteeseen mahdollisesti joutunut kosteus pääsee haihtumaan.

 

Tuuletettu alapohja 

Alapohja tehdään perusmuurin tai pilarien varaan siten, että alapohja ja täytön väliin jää 0,3-1 m välinen tuulettuva tila. Perusmuurissa on tuuletusaukot, jotta alapohja tuulettuu.

 

Tuuletustila tai -väli 

Yhtenäinen ilmatila rakenteessa, jossa kulkee rakenteen tuulettava ilmavirta. Käytetään esim tuulettuvissa alapohjissa, vesikaton ja aluskatteen välissä sekä ulkoverhouksen alla.

 

Työmaasähkö

Rakennusaikana tarvittavaa sähköä nimitetään työmaasähköksi. Työmaasähkö ei yleensä kuulu talopaketin tai muuttovalmiin talon asennushintaan, vaan sen maksaa rakentaja toteutuneen kulutuksen mukaan.

 

U-arvo

U-arvo on lämmöneristeen, rakennusosan tai rakenteen lämmön läpäisevyyttä kuvaava arvo. Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin lämpö säilyy halutulla puolella rakennetta tai eristekerrosta. U-arvo korvaa aiemmin käytetyn k-arvon.

 

Ulkotäyttö

Rakennuksen perustuksen ympärille tulevat maakerrokset, kuten salaojatäytöt, täytemaat, ruokamultakerrokset

 

Ullakko

Kts käyttöullakko

 

Valokaari

Nimitys Kastellin Valokaari-mallistoissa olevalle kaarevalle ikkunaseinälle.

 

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) on vastuussa, että rakennustyö toteutetaan säännösten ja määräysten mukaisesti. Hän huolehtii myös, että rakentamisessa noudatetaan hyvää rakennustapaa ja rakentamisessa käytetään hyväksyttyjä ja hyväksi todettuja rakennusmateriaaleja.

 

Välipohja

Eri asuinkerrosten välissä oleva rakenne, joka on alakerran katto- ja yläkerran lattiarakenne.

 

Yleiskaava 

Maankäytön suunnittelua varten laaditussa yleiskaavassa esitetään kunnan eri alueiden suunniteltu ja nykyinen käyttötarkoitus.

 

Yläjuoksu

Yläjuoksu (yläohjauspuu) on runkotolppien yläpäähän kiinnitettävä lankku tai palkki, jonka varaan kattoristikot asennetaan.

 

Yläpohja 

Ylimmän kerroksen kattorakenne. Se voi olla  joko  suora tai vino ja lämpimissä tiloissa se on eristetty. Yläpohja on osa vesikattorakennetta.