18.05.2023

LapWall toimittaa jatkossa Kastellille sen pientalojen puuelementit

LapWall toimittaa jatkossa Kastellille sen pientalojen puuelementit. Aiemmin Kastellin elementtivalmistajana toimineen KW-Componentin elementtiliiketoiminta siirtyi 18.5. tehdyssä liiketoimintakaupassa Lapwallin omistukseen. Osana järjestelyä Kastelli ja LapWall solmivat pitkäaikaisen puitesopimuksen puuelementtien toimittamisesta

Vaikka kyseessä on KW-Componentin ja LapWallin välinen yritysjärjestely, oli Kastellin osuus järjestelyn synnyssä oleellinen, sillä ostetun liiketoiminnan volyymistä 70-80 prosenttia on toimitettu Kastellille.

─Kyseessä on kahden markkinoiden johtavan toimijan strateginen kumppanuus. LapWall on kasvuhakuinen yritys ja nykyaikaisen teollisen puuelementtivalmistuksen suunnannäyttäjä ja selkeä markkinajohtaja. Kastelli on puolestaan pientalomarkkinoiden markkinajohtaja ja myös parhaiten tunnettu pientalomerkki Suomessa sekä keskeinen suomalaisen asumisen ja kotien kehittäjä, sanoo Kastellin toimitusjohtaja Joran Hasenson.

KW-Componentin elementtiliiketoiminnan siirtyminen LapWallin omistukseen ei aiheuta muutoksia Kastellin toimintaan eikä sillä ole vaikutuksia Kastellin asiakkaisiin. Kaupan yhteydessä KW-Componentin henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä LapWallin palvelukseen. KW-Componentin emoyhtiö Woodcomp jatkaa LapWallin ja Kastelli-talojen merkittävänä precut- ja puutuotekumppanina.

Joran Hasensoin mukaan LapWallin modernit ja pitkälle hiotut valmistusprosessit avaavat pidemmällä tähtäimellä Kastellille mahdollisuuksia toimitusketjunsa tehostamiseen. LapWallin tavoite hiilinegatiivisesta tuotannosta sopii hyvin yhteen Kastellin hiilineutraaliin mallistoon tähtäävien ympäristölinjausten kanssa.

Kastelli-talot Oy toimitusjohtaja Joran Hasenson puh. 0400 285 718

Kastelli-talot Oy on perustettu vuonna 1989. Se kuuluu Harjavalta-konserniin. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2022 noin 544 MEUR ja sen palveluksessa oli noin 1241 henkilöä. Kastelli on pientalorakentamisen markkinajohtaja.Kaikkiaan Kastelli-pientaloja on rakennettu Suomessa yli 30 000.  Yritys toimii kahdella liiketoiminta-alueella: Pientalot ja Easyin.

Kastelli-talot Oy:n liikevaihto vuonna 2022 oli noin 154 miljoonaa euroa ja se työllistää suoraan noin 250 henkilöä ja toteutusverkostonsa kautta noin 700 rakennusalan ammattilaista. LapWall Oyj on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestärakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. LAPWALL LEKO -tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LAPWALL LEKO -elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaikaa, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisenliiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaanylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihtovuodelta 2022 oli 52,5 (2021: 35,5) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 9,5 (6,1) miljoonaa euroa.

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi