Yritysvastuu

Me Kastellilla olemme rakentaneet Suomeen yli 30 000 pientaloa ja haluamme olla pientaloteollisuuden suunnannäyttäjä myös ympäristökysymyksissä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hyviä esimerkkejä tästä ovat muun muassa oman kehitystyömme tuloksena syntynyt Kastelli GreenTM -puukuiturakenne, joka pienentää osaltaan kotien hiilijalanjälkeä, sekä jätehuollon kunnianhimoinen kehitysprojektimme, joka parantaa työmaiden ylijäämätavaroiden käsittelyä ja uusiokäyttöä.

Vastuulliset ja oikeudenmukaiset valinnat näkyvät kaikessa muussakin perheyhtiömme toiminnassa. Työllistämme suoraan ja välillisesti noin 1000 henkilöä, ja työyhteisönä olemme tasa-arvoinen ja syrjimätön. Tunnemme myös taloudellisen vastuumme. Vakavaraisena kotimaisena yhtiönä hoidamme taloudelliset velvoitteemme asianmukaisesti ja tuemme vuosittain avustuksilla sosiaalisesti arvokasta työtä tekeviä organisaatioita.

Teemme jatkossakin innolla töitä vastuullisemman tulevaisuuden eteen asiakkaidemme, yhteisömme ja ympäristömme parhaaksi. Tutustu tarkemmin vastuullisuustoimintaamme.

Yhteiskuntavastuuraportti

Kastelli-talot Oy:n yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu keskeisimmät Kastellin yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet, mittarit, kehitystoimenpiteet ja tulokset.

Väärinkäytösepäilystä ilmoittaminen

Voit tehdä nimettömän ilmiannon mahdollisesta väärinkäytösepäilystä käytössämme olevan anonyymin whistleblowing-kanavan kautta. Kaikki väärinkäytösepäilyt tutkitaan, käsitellään ja ratkaistaan luottamuksellisesti.

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi