5.6.2024

Kastelli panostaa kilpailukykyynsä – laatukoteja entistä edullisemmin

Kastellin tilikaudella 2023 toteuttama projekti alentaa sen tarjoamien omakotitalojen keskihintaa muun muassa materiaali- ja logistiikkakustannuksia edullistamalla. Hankkeen ansiosta Kastellin pientalorakentajille tarjoamat laatukodit ovat hintatasoltaan entistä kilpailukykyisempiä. Kastelli sopeutti vuoden 2023 aikana onnistuneesti toimintansa poikkeukselliseen markkinatilanteeseen, jossa pientaloaloitusten määrä laski 3700:ään eli vajaaseen puoleen vuoden 2022 tasosta.

Kastelli säilytti edelleen jo vuodesta 1994 alkaen hallussa pitämänsä aseman maan eniten myytynä pientalomerkkinä. Vaikeassa markkinatilanteessa yrityksen asiakastyytyväisyys (NPS) oli erittäin hyvä, mikä kertoo pientalorakentajien vahvasta luottamuksesta Kastelliin ja antaa yrityksen toiminnalle hyvän pohjan pientalokysynnän kääntyessä nousuun.

Pientalomarkkinoiden alhaiselle tasolle painunut myynti rasitti myös alan markkinajohtaja Kastelli-talot Oy:n tilikauden 2023 tulosta syöden sen liikevaihdosta kahden edellisen tilikauden voimakkaan kasvun. Kastellin liikevaihdon lasku pysyi pienempänä kuin pientaloalan yleinen volyymipudotus.

Kastellin liikevaihto tilikaudella 2023 laski 84,2 miljoonaan euroon (153 MEUR vuonna 2022). Liiketoiminnan tulos oli 897 000 euroa tappiollinen (+1,3 MEUR vuonna 2022). Kastellin maksuvalmius säilyi markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. Vahvan taloudellisen pohjan sen toiminnalle antaa Kastellin kuuluminen Harjavalta-konserniin, joka on yli satavuotias kotimainen perheyritys ja yksi johtavista rakennusalan konserneista Suomessa.

-Ydinliiketoimintamme, pientalorakentaminen asiakasperheiden tonteille, säilyi oikein ajoitettujen sopeutustoimien ja kustannustehokkuuden kehittämishankkeiden ansiosta voitollisena. Sen sijaan perustajaurakointiliiketoimintamme myymättömän, pääosin pääkaupunkiseudulla hyvillä paikoilla sijaitsevan asuntokannan tuomat yhtiölainojen korko- ja yhtiövastikekustannukset rasittivat talouttamme pientalokysynnän volyymin laskiessa, sanoo Kastellin toimitusjohtaja Joran Hasenson.

Pientalojen uudismarkkinoita säätelevät erityisesti kuluttaja-asiakkaiden odotukset korkotason kehityksestä, mutta myös vanhan asuntokannan ja uudistuotannon tällä hetkellä uudistuotannolle epäedullinen hintasuhde. Hinnan merkitys kilpailutekijänä pientalokaupassa korostuu nykyisessä markkinatilanteessa.

Toimitusjohtaja Hasenson arvioi, että huolimatta vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen lievästä kysynnän vilkastumisesta pientaloaloitukset lähtevät Suomessa nousuun vasta vuonna 2025. Alhaisen kysynnän vaiheessa tehdyn sopeutuksen ja kehitysprojektien ansiosta Kastelli lähtee noususuhdanteeseen entistä kilpailukykyisempänä sekä hinnoittelun että palvelukonseptinsakin osalta, Hasenson sanoo.

Lisätietoja:

Kuvia ladattavissa: Medialle – Kastelli

Kastelli-talot Oy
toimitusjohtaja Joran Hasenson
puh. 0400 285 718

Kultaranta 100/114

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi