Energiatiiviys

Kastelli-valmistalojen energiatiiviys on huippuluokkaa – saamme mittauksista parhaimpia tiiviystuloksia. Kastellin ammattiasentajat varmistavat paikan päällä, että tiiviysasennukset tehdään turvallisesti ja oikein.

Seuraavassa kerromme esimerkkejä siitä, miten varmistamme talojemme energiatiiviyden ilmansululla.

1. Ilmansulun sijoittaminen huolellisesti

Ilmansululla varmistetaan tarkoituksenmukainen eristys. Ilmansulkumuovi sijoitetaan ulkoseinässä ohjeen mukaan eristekerrosten väliin, ehjänä sähköasennusten taakse, turvaan rikkoutumiselta.

2. Seinien ja yläpohjan liittymä

Yläpohjan ilmansulku taittuu seinälle vähintään 200 mm ja limitykset teipataan huolellisesti. Limitykset varmistetaan puristusliitoksin sivuseinällä vaakakoolauksella ja päätyseinässä yläpohjakoolausten välisillä rimoilla.

3. Alapohjan liittymä

Seinän ilmansulku sijoitetaan lattian eristekerrosten väliin estämään ilmavuodot seinän ja lattian liitoskohdassa. Radonalueilla on omat ohjeensa eristämiseen.

4. Ilmansulun limitys ja puristusliitos

Ilmansulkumuovit limitetään toisiinsa riittävästi (≥ 200 mm) ja teipataan huolellisesti. Ristikon suuntainen muovin limitys tehdään ristikon kohdalle ja puristetaan yhteen ristikon alapintaan kiinnitettävällä rimalla.

5. Ikkunan liittymä

Ikkunan liittyminen seinärunkoon tiivistetään ohjeiden mukaan polyuretaanivaahdolla, joka samalla tiivistää ikkuna-aukon ympärillä väliin ulottuvan höyrynsulun ilmanpitäväksi.

6. Läpivientien tiivistys

Ilmanvaihto-, sähköasennus- ja muiden putkien sekä savuhormien läpiviennit ilmansulussa tiivistetään huolellisesti tarkoitukseen tehdyillä tuotteilla.Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi