Energiatehokas koti

Kodin energiatehokkuuden keskeinen tekijä on rakennuksen tiiviys yhdistettynä riittävään ilmanvaihtoon. Kastelli-talon energiatehokkuus syntyy monen hyvin suunnitellun ja huolella toteutetun tekijän summana.

Energiatehokkuus ja tiiviys yhdessä oikean ilmanvaihdon kanssa on tärkein peruste Kastellin ympäristösertifikaatille . Mittauksissamme tiiviystulokset yltävät erinomaisiin A ja B -luokkiin.

Talon sijoittaminen tontille

Talon energiatehokkuuteen vaikuttaa merkittävästi auringon ja ilmansuuntien hyödyntäminen. Suurten ikkunoiden sijoittaminen etelään auringon suuntaan ja pienten ikkunoiden pohjoiseen säästää energiaa jopa 5 %.

Tehokas pohjaratkaisu

Ulkoseinien ja nurkkien määrä sekä tehokas tilankäyttö vaikuttavat talon energiatehokkuuteen. Hyvä arkkitehtisuunnittelu karsii hukkaneliöt pois.

Lämmöneristävä saumaton rakenne

Kastelli-talon lämpimyys perustuu sen tutkittuun ja huolella toteutettuun ilmatiiviiseen rakenteeseen, joka pysyy muuttumattomana pitkälläkin aikavälillä.

Asuntomessuilla 2015 Kastelli valittiin energiatehokkaimmaksi taloksi. (Motiva Oy ja Talotekniikkateollisuus)

Alla oleva koti sai ilmatiiviysmittauksessa A-luokituksen. Kastelli-talot saavat yleisimmin A- ja B-luokituksen, mikä tarkoittaa todella hyvää tiiviystasoa.

Esimerkki:

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Yksi keskeinen tekijä, jolla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan on tehokas lämmöntalteenotto. Korkealla hyötysuhteella varustettu lämmöntalteenottolaite ottaa poistoilmasta lämmön talteen tarkoituksenmukaisesti.

Sopivin lämmönlähde

Kastelli-talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, johon voidaan liittää aina kulloisenkin rakennuspaikan mukainen energiatehokas lämmönlähde: maalämpö, kaukolämpö jne.

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi