Mitä tarkoittaa asuintila?

Yleisin tapa asuntokaupassa on ilmoittaa asunnon kooksi asuinpinta-ala, eli virallisesti huoneistoala. Suurin osa talopakettitoimittajista Kastelli mukaan lukien nimeää talomallinsa huoneistoalan mukaan. Huoneistoalaa käytetään myös laskettaessa asunnon neliöhintaa. Kastellin talomallin nimi kertoo yksiselitteisesti, kuinka paljon asuintilaa talossa on. Esimerkiksi Kastellin Plazia 128:n huoneistoala on 128 m².

Huoneistoala vai kerrosala?

Omakotitalon kokoa kuvaamaan käytetään kahta pinta-alalukemaa: huoneistoala ja kerrosala. Huoneistoala on asuinala, eli ulkoseinien sisäpuoli. Kerrosala on puolestaan koko rakennuksen pinta-ala ulkoseinien ulkopintaa myöten. 2-kerrostaloissa molempien kerrosten alat lasketaan yhteen. Kerrosalaa tarvitaan määrittämään, mahtuuko talo tontin rakennusoikeuteen. Tontille merkitty rakennusoikeus on talon suurin sallittu kerrosala neliömetreinä. Kerrosalalla ja sitä vastaavalla huoneistoalalla on suuri kokoero, huoneistoala on noin 85 % kerrosalasta.

Huoneistoala määärittää asumiseen käytettävissä olevan tilan: huoneistoala = koti.

Kerrosala määrittää sopiiko talo tontin rakennusoikeuteen: kerrosala = rakennus.

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi