Rakentamisaikataulu

Kastellin tapa rakentaa on järjestelmällinen ja tehokas. Pidämme huolta, että asiakas tietää mitä missäkin vaiheessa tehdään ja millaisia asiakirjoja ja lupia tarvitaan. Suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että itse rakentaminen sujuu jouhevasti ja suunnitelmallisesti.

Suunnitteluvaiheen tärkeät tarkistuspisteet

Tässä vielä tarkemmin suunnitteluvaiheen tärkeitä etappeja rakentamisprojektissa.

1. Suunnitteluajan sopiminen: Taustatietojen hankkiminen: tonttikartat.

2. Starttipalaveri: Käydään läpi budjetti, aikataulu ja mallistot.

3. Hankintasopimus: Sopimus Kastelli-kauppiaan kanssa, toimitusajan sopiminen.

4. Laatupalaveri: Käydään läpi tarkistuskuvat ja viimeistellään toimitussisältö, joiden perusteella piirretään rakennuslupakuvat.

5. Rakennuslupakuvat: Kastelli laatii rakennuslupakuvat, joilla haetaan rakennusvalvontavirastosta rakennuslupa.

Rakentamisen tärkeät vaiheet (6-8 kk)

Seuraavassa rakentamisvaiheen tärkeitä kohtia ja tietoa rakentamisen etenemisestä.

1. Tuotanto : Talopaketin tuotanto aloitetaan lainvoimaisen rakennusluvan saamisen jälkeen. OmaKastellista seuraamalla tiedä mm. mitä tapahtuu seuraavaksi ja mikä on kotisi valmiusaste.

2. Tonttityöt, LVIS-liittymät ja perustustyöt : Tontilla asiakas teettää maanrakennustyöt. Perustukset tehdään joko asiakkaan toimesta tai Kastellin tekemänä riippuen toimitussisällöstä sekä asennetaan talotekniset liittymät ennen talopaketin toimitusta. Aikaa varataan 3–9 viikkoa perustamistavasta ja olosuhteista riippuen.

3. Talopaketin toimitus : Ensimmäinen toimitus saapuu tontille. Uusia toimituseriä tuodaan tontille rakentamisen edetessä.

4. Rakentaminen : Riippuen toimitusvaihtoehdosta (Peruspaketti, Viittä Vaille Valmis, Muuttovalmis) rakentaminen toteutetaan etupäässä joko rakentajan omin voimin tai Kastellin ammattiasentajia hyödyntäen. Talon valmistumisaika vaihtelee riippuen mm. asennussisällöstä, talon koosta/muodosta, tontista. Keskimäärin rakentaminen kestää 6-8 kuukautta.

Rakentamisen jälkeen

Kun talo on muuten valmis, jää asiakkaalle hoidettavaksi enää muutto, ulkomaalaus ja pihatyöt. Tästä se ihana omakotitaloasuminen voi alkaa! OmaKastelli auttaa muistamaan tarpeellisista talon huolloista, jolloin talo säilyy hyvänä ja terveellisenä asua.

Etsi lähin Kastelli-kauppiaasi